V letošním roce budou registrace do týmové soutěže probíhat až na místě v pátek před startem. Těšíme se na vás

Váš DER team