Horský etapový závod v canicrossu

DOG EPIC Race 2021


4 etapy / 28 km / soutěž týmů

Místo:Jizerské hory, rozhledna Bramberk
Termín konání:...13.–15. 8. 2021
Registrace:13. 8. v kanceláři závodu
-
Start 1. etapy:intervalový start (15 s)
Start 2. etapy:hromadný start (po kategoriích)
Start 3. etapy:intervalový start (15 s)
Start 4. etapy:Gundersen start

Kategorie

Canicross ženy se psy do 14,9 kg

Canicross ženy se psy nad 15 kg

Canicross muži se psy do 14,9 kg

Canicross muži se psy nad 15 kg

Soutěž týmů

Přihlášení závodníci mohou (ale nemusí) utvořit čtyřčlenné týmy. V každém týmů musí být minimálně jeden pes do 14,9 kg a jedna žena.

Výsledky týmové soutěže jsou dány součtem času všech členů týmu ze všech 4 etap. Nejnižší součet vyhrává. Všichni členové týmu musí absolvovat všechny 4 etapy.

Registrace do soutěže týmů je zdarma.

Registrace do soutěže týmů probíhá v den startu během vyzvednutí startovního čísla.

Trať

Zvlněný terén Jizerských hor. Počítat je třeba s klesajícími i stoupajícími úseky...

Délky etap 4 km - 7 km - 4 km - 12 km

Celkem 28 km

Starty - 2x intervalový, 1x hromadný, 1x Gundersen (stíhací)

Parkování

Parkování pro závodníky je zajištěno přímo u startu/cíle.

Občerstvení a ubytování

Zajištěno přímo na místě startu a cíle.

Stanování/spaní v autech.

Startovné

Startovné se platí online během registrace.

Do 31. 12. 2020 1.000 Kč

Do 31. 3. 2021 1.200 Kč

Do 31. 7. 2021 1.500 Kč

Do 12. 8. 2021 2.000 Kč

Registrace na místě není možná!

Přihlášky týmů zdarma!

Startovné zahrnuje

 • Tričko FINISHER.
 • Profesionální čipová časomíra.
 • Parkovné.
 • On-line zobrazení celkových výsledků.
 • Samolepka závodu.
 • Startovní číslo se jménem (pouze pro předem přihlášené).
 • Občerstvení na trati (voda pro psy).
 • Občerstvení po závodě (nápoj, drobné občerstvení).
 • Zázemí v prostoru startu/cíle (toalety, voda).
 • Možnost zapůjčení vybavení Non-stop dogwear.

Startovné je nevratné. Převod na jiný tým je možný pouze po dohodě s pořadatelem!

Vyhlašování a ceny

Po doběhu každé etapy budou vyhlášeni její vítězové (první tři z každé kategorie). Po doběhu poslední etapy budou vyhlášeni i celkoví vítězové Dog Epic Race 2021 a navíc i vítězné týmy!

Ceny dle možností pořadatele.

Pravidla

 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Závodník musí absolvovat všechny čtyři etapy závodu se stejným psem.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda nebo kolem/koloběžkou pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry pro canicross.
 • Start se sluchátky v/na uších bude trestán diskvalifikací.
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.
 • Na registraci se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Pro noční etapu je povinná nabitá svítilna.
 • Během dlouhé etapy musí mít závodník u sebe nabitý mobil.
 • Na registraci doražte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • Na startu proto buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu si vás seřadí pomocníci na startu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip. Startovní číslo viditelně připnuté na hrudníku.
 • Závod je měřený technologií aktivních čipů. Při ztrátě čipu bude závodníkovi účtován poplatek 2000 Kč.
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.
 • V cíli vám pořadatel sundá čip (nepohybujte se zbytečně v prostoru startu a cíle s čipy).
 • Pravidla závodu jsou k dispozici v kanceláři závodu.
 • Závod se běží v oblasti CHKO Jizeské hory a závodníci musí respektovat příslušná nařízení a pravidla, zejména upozorňujeme na nutnost mít psy po celou dobu na vodítku.
 • Závodníci musí v prostorách startu a cíle a bezprostředním okolím uklízet po svých psech exkrementy. Nedodržení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci ze závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Závodník nesmí startovat se sluchátky na/v uších.
 • Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima. Výjimku dostanou pouze psi, kteří byli kupírováni ze zdravotních důvodů. Tyto důvody musí být majitel schopen doložit během registrace do závodu. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo takového psa do závodu nevpustit.
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
 • Závod se běží za plného provozu, závodníci jsou povinni při pohybu po pozemních komunikacích dodržovat pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.